KKKK har som policy att hålla sina funktionärer, ledare och instruktörer utbildade för den uppgift som de har att sköta i klubben. Dessa utbildningar görs enligt de riktlinjer som utarbetas genom Svenska Seglarförbundet och följer utbildningspyramiden.

KKKK verkar också för att våra medlemmar och andra båtägare skall bli kompetenta båtförare och bedriva sin sport med den nautiska kompetens som krävs. Detta gör vi genom att erbjuda nautiska kurser såsom Förarintyg och Kustskeppare.

Mer information får du under menyerna till vänster.