29er

TRÄNING

Tränarnas och ledarnas engagemang och kompetens är en nyckelfaktor för att KKKK skall fortsätt att attrahera och utveckla våra seglare på ett inspirerande och lärorikt sätt.

Våra tränare och ledare har:

•    Stor egen praktisk erfarenhet genom att ha seglat under många år
•    Kontinuerligt genomgått olika typer av utbildningar för att höja sin kompetens
•    Börjat i ett tidigt stadium så att de kontinuerligt växt in i att ta ett större ansvar