Seglarskoj – för de allra yngsta

Seglingsskoj innebär att barnen under lekfulla former får bekanta sig med optimistsegling och vatten. Vi har lekar och aktiviteter på land och i vatten, som paddling med optimist (spaddling), och att se hur vinden och seglet fungerar först på land och sen i vatten. Förstås badar vi också om vädret är rätt. För att alla skall känna sig trygga är vi två om varje båt och har många ledare.

 

Målgrupp

 

Målgrupp 6-8 år. Man skall fylla 6 år under 2012. Simkunnighet 200 m är inte ett krav. Barnen skall ha flytväst på sig hela tiden. Man behöver inte ha förkunskaper inom segling eller båthantering.

 

Kurser

Kurserna går måndag till fredag, och man går antingen förmiddag 9-12 ELLER eftermiddag 13-16.

 

Man behöver inte hyra någon båt eller ha med sig egen optimist. Kurserna disponerar båtar från klubben.