Klicka på länken ovan så kommer du till ett vårt online-formulär. Fyll i formuläret noga i alla fält och skicka iväg.

Tänk på att ange en mailadress som vi kan använda för kontakta er. Seglarskolan använder i första hand mejl för information och kontakt.

När du har anmält dig får du en bekräftelse på plats via mejl. I mailet får du även en betalningsinstruktion för hur kursavgiften skall betalas. Om du fått en reserverad plats håller vi denna till det betalningsdatum som anges i mailet. Vid utebliven betalning kommer reservationen att tas bort och platsen tilldelas den som står först på reservlistan.

Om kursen du anmäler dej till redan är fullbokad får du ett meddelande om detta och vilken reservplats du står på.Om platser senare blir tillgängliga kommer erbjudande att skickas i turordning till de som står på reservplats.

Anmälan är bindande och vid återbud senare än 2 veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. KKKK reserverar sig för att man kan bli tvungen att ställa in kurser med för få deltagare. Kursavgiften betalas då tillbaka.

Seglarskolans försäkring gäller endast om deltagaren är medlem i KKKK. Om du inte är medlem måste du också anmäla medlemskap och betala in medlemsavgiften.