KKKK – Kullaviks Kanot- och Kappseglingsklubb
Box 14 
429 21 Kullavik 

Org nr 849400-5039

Klubbens telefon är obemannad. Kontakt med KKKK bör ske främst genom e-mail nedan eller direkt med någon i styrelsen (se kontaktuppgifter under KKKK Styrelse)

Om det gäller: Kontaktar du:
KKKKs Kappseglingar kappsegling@kkkk.se
KKKKs Seglarskola seglarskola@kkkk.se
KKKKs Träningsgrupper traning@kkkk.se
KKKKs Medlemskap sekreterare@kkkk.se
KKKKs Teorikurser seglarskola@kkkk.se
KKKKs Båtar batar@kkkk.se
KKKKs Jolleplatser & Slip sekreterare@kkkk.se
Hyra av KKKKs Klubbhus klubbhus@kkkk.se

 

Hitta hit

KKKK finns i Kullaviks hamn, cirka 2 mil söder om Göteborg.
Du kan komma hit med bil, cykel, buss eller – självklart – båt.

Med bil
Att hitta hit med bil är enkelt: Följ väg 158 från Göteborg, följ skyltar till Särö. Sväng av vid motet med skylten ”Kullavik”. Du kan ansluta till väg 158 från Söderleden som är ansluten till E6an.

Om du vill kan du svänga av E6an/E20 Lindomemotet som ligger strax söder om IKEA.

Med buss
Det går också regelbundna bussar från Göteborg (och Kungsbacka) till Kullaviks hamn. Tider och avgångar hittar du här.

Med cykel
Tar du cykel från Göteborg får du en av Sveriges bästa cykelturer på den gamla Säröbanan – en fantastisk upplevelse.