11Du är varmt välkommen att bli medlem i KKKK. För att bli medlem behöver vi en del uppgifter om dig och din eventuella familj. Du behöver också betala in medlemsavgiften.
Ansökan om nytt medlemskap görs i  Formulär för ansökan om nytt medlemskap

 

Du redan är medlem och vill ändra adress- eller kontaktinformation, lägga till eller ta bort en famljemedlem, går in under rubriken Ändra medlemskap i menyn till vänster.

 

Som medlem i KKKK får du bland annat

  • Vara med och stötta en bred ungdomsverksamhet.
  • Möjlighet att få låna några av våra många segelbåtar.
  • Gå våra kurser till starkt subventionerade priser.
  • Vara med på Seglarskolan.
  • Använda vår sjösättningsramp helt utan kostnad.
  • Hyra vårt klubbhus för fest och möten till ett mycket lågt pris.
  • Vara med på vårt årliga Cocktailparty (där klubben bjuder på underhållning och dryck).
  • Möjlighet att hyra båtplats på land för segelbåtar.
  • Rabatter hos flera av våra samarbetsföretag.
  • Köpa rabatterade klubbkläder.

Medlemsavgift
Du kan bli familjemedlem (500 kronor/familj och år) eller enskild medlem (300 kronor/person och år). Familjemedlemskap gäller för familjemedlemmar som bor och är mantalsskrivna på samma adress.

Betala in medlems­avgiften på Plusgiro 44808-4. Medlemsavgiften gäller för kalenderår. OBS! För att aktivera ditt medlemskap måste du betala in medlemsavgiften, det kommer ingen avi. Uppge referens “Förnamn + Efternamn, medlemsavgift” vid inbetalning