Tävling:        Elitserie 5/2013 för E-jolle

 

Datum:          2013-05-25 – 2013-05-26

 

Arrangör:      Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb 

 

1.  Regler

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är  definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med

Appendix S.

 

1.2 Alla båtar kan komma att , i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

 

1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
 

2.  Villkor för att delta

 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

 

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KKKK accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

 

2.4 Tävlande medger att KKKK får publicera tävlingsresultat med namn samt bilder från tävlingen på Internet.

 

3.  Anmälan

 

3.1 Anmälan ska göras via anmälningsformulär under Kappsegling på KKKK:s hemsida senast 21 maj. Efteranmälan kan göras på KKKK:s hemsida tom 24 maj eller vid registrering.

 

3.2 Anmälningsavgiften är 450:- vilken betalas till KKKK:s bankgiro 858-2082 senast 22 maj. Ange det anmälningsID som erhålls per mail efter anmälan vid inbetalningen. Vid efteranmälan är avgiften 550:- vilken betalas kontant vid registrering.

 

4.  Registrering och besiktningskontroll

 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 25 Maj kl 09.00 .

 

4.2 Mätbrev/Certifikat ska visas upp innan en båt kappseglar.

 

4.3 Stickprovskontroll av båtar och utrustning kommer att genomföras.

 

5.  Seglingsföreskrifter

 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6.  Tidsprogram

 

6.1 Program

 

Fredag 24/5 18.00 – 20.00                 Besiktning, säkerhetskontroll

Registrering

 

Lördag 25/5 07.30 – 09.00                 Besiktning, säkerhetskontroll

Registrering

Lördag 25/5 09.30                             Rorsmansmöte

Lördag 25/5 10.55                             Tid för första varningssignal

Söndag 26/5 09.55                            Tid för första varningssignal

 

Prisutdelning sker snarast efter söndagens seglingar och när ev. protester är avklarade.

Inga starter påbörjas efter kl 17 på söndag.

 

6.2             6 kappseglingar är planerade

 

7.  Kappseglingsområde

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på havet väster om Kullaviks hamn

 

8.  Banan

 

8.1 Kryss-Länsbana.

 

9.  Protester och straff

 

9.1 KSR Appendix P (Regel 42, Gul flagga) gäller med följande med följande förändringar

 

P 2.2 Andra Protesten och därefter följande protester.

 

”När en båt har straffats för andra gången eller ytterligare gånger under serien, ska den omedelbart utgå ur kappseglingen. Om den inte gör det, ska den diskvalificeras utan förhandling och dess resultat i kappseglingen får inte räknas bort.”

 

P 2.3 Utgår

 

10.  Poängberäkning

 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

 

11.  Priser

 

11.1 Minnespriser till de 10 bäst placerade på regattan