KKK hyr ut jolleplatser på land till främst jollar, men även vissa kölbåtar på trailers. Två saker krävs för att få hyra: att du är medlem i klubben och att du är aktiv seglare.

Platserna är begränsade och det finns inte några fasta platser, undantaget är platserna mellan brygga J och K (plats 1–8). Dessa platser kan i viss utsträckning hyras av aktiva kölbåtsseglare.
Alla platser tilldelas efter intresseanmälan till klubben och tilldelas enligt principen först till kvarn. Dock har deltagare i träningsgrupperna samt aktiva måndagsseglare företräde om platserna tryter.

Alla jolleplatser hyrs för innevarande säsong, 1 april till 31 oktober. Det finns inte plats för att parkera släpkärror och trailers. Under vintersäsongen används planen för vinterförvaring av klubbens båtar och utrustning, ingen övrig uppställning är därför tillåten. Vinteruppställning kan hyras om plats finns.

Alla båtar som erbjudits plats på KKKKs område skall ha en märkt kärra med innehavarens namn och segelnummer samt ev mobilnummer för identifikation. Kärran ska märkas tydligt längst fram och båtägaren ansvarar för att märkningen finns och är läsbar. Båtar som inte enkelt går att identifiera kommer att transporteras bort.

Klubben hyr även ut platser i mastskjulet för Optimistriggar, centerbord och roder. Platserna hyrs i första hand ut till seglare som är med i någon av träningsgrupperna för Optimistjolle (röd, blå eller grön). Mastskjulet är öppet under säsongen 1 april till 31 oktober. Under vintern används utrymmet till att förvara klubbens materiel och ska utrymmas.

All uppställning sker på egen risk och KKKK tar inget ansvar för stöld, skada eller annat krav som kan uppkomma.

Ansökan
Ansökan om jolleplats görs via länken till vänster i menyn.

Ansvarig för jolleplatser och mastskjul är klubbens sekreterare som nås via sekreterare@kkkk.se.

Avgifter för säsongen 2013

Optimist
 500 kr
Tera
 500 kr
E-jolle/Zoom 8
 800 kr
Laser
 800 kr
Finnjolle
 800 kr
RS Feva, Moth
800 kr
2-Krona, Trissjolle
 1 000 kr
420 och 470
 1 000 kr
RS Vision, RS500
 1 000 kr
29:er/49:er
 1 000 kr
Snipe
 1 000 kr
A-cat, Hobie Cat
 1 500 kr
606, C55, CB66
 1 500 kr
Starbåt och liknande
 1 500 kr
Plats för Optimistsegel i mastskjul
 300 kr
Vinterplats – 50% av kostnaden för sommarplats
Hyra av krannyckel för den som har landplats (obegränsat antal lyft)
 500 kr
Slipavgift säsongavgift
 – medlemmar i KKKK
 0 kr
 – ej medlem